Solar-Screen_logga

SÅ MONTERAS SOLAR-SCREEN

1. Klicka ur rullgardinen från kassetten

2. Montera kassetten

3. Spänn upp rullgardinen medurs och tabort skyddstejpen. Rekommenderat antal varv står på skyddstejpen. 
 

4. För in rullgardinen med fjädersidan först. OBS! Pilen på sidan måste peka neråt för att få spärrar.

5. Klicka i rullgardinen i kassetten